Wetenschappelijk onderzoek Amazones

27 maart 2018, Deventer ziekenhuis.
Vandaag zaten we bij elkaar om een gezamenlijke start te maken met het onderzoek dat we kunnen starten met behulp van de KIEM regeling. We gaan onderzoek doen naar de emotionele (zachte) kant van het herstellen van borstkanker en het verlies van een borst door mastectomie. Hoe komt het dat veel vrouwen, nog lang na de operatie en behandeling, negatieve effecten ervaren? Hoe gezond voelen vrouwen zich één, drie of acht jaar, na de behandeling? Vanuit Proud Breast zijn wij speciaal geïnteresseerd in de vraag: “Hoe kunnen comfortabele prothese-concepten een bijdrage leveren aan het positieve zelfbeeld van de vrouw?”.

Jezelf kunnen zijn

Proud Breast gaat ervan uit dat vrouwen die mastectomie hebben ondergaan hun nieuwe lichaam als ‘compleet’ ervaren. Met nieuwe concepten wil Proud Breast modische producten bieden die vrouwen autonomie en zelfbeschikking geven over hun eigen lichaam en de kleding die ze dragen. Proud Breast benadert haar doelgroep als gezonde vrouwen.

1) Hoe kunnen nieuwe prothese concepten bijdragen aan de authenticiteit gedachte: vrouwen die een mastectomie hebben ondergaan blijken vaak een heel dubbel gevoel te hebben bij het dragen van de prothese. Ze voelen zich eigenlijk completer of ‘echter’ zonder prothese. Ze hebben veelal hun lichaam geaccepteerd zonder borst. De prothese wordt slechts gedragen vanuit representatieve overwegingen. Authenticiteit, hier vereenvoudigd tot trouw aan zichzelf, roept de vraag op: waar zit het wezen in waaraan trouw aan moet worden afgelegd? En wat kan je daarmee bij een dergelijk product.
2) Hoe kan met de nieuwe borstprothese het taboe van het hebben van één of geen borst worden doorbroken en hoe kan de borstprothese bijdragen aan het vergroten van de eigenwaarde?
3) Hoe wordt het ontwikkelde prototype van de nieuwe borstprothese ervaren door vrouwen die een mastectomie hebben ondergaan?
4) Hoe moet het op de markt worden gezet opdat er een maximum aan aandacht komt voor producten die bijdragen aan de eigenwaarde van de vrouwen en taboedoorbrekend zijn. En hoe kan de nieuwe borstprothese tevens een plek veroveren op de conservatieve markt van bestaande silicone borstprotheses binnen de bestaande vergoedingspraktijk?

Kwalitatief onderzoek

In Nederland is onderzoeker Jenny Slatman verbonden aan de universiteit in Tilburg. Zij is gespecialiseerd in het opzetten van kwalitatief onderzoek. In 2012 deed zij onderzoek naar lichaamsintegriteit bij vrouwen die een borstamputatie hebben ondergaan en de mate waarin zij hun ‘nieuwe’ lichaam accepteren. Lees hierover meer op de website Nederlandstalige website Mind The Body en het Engelstalige onderzoeksverslag Body Integrity in Blemished Bodies. Jenny Slatman is voorloper in het opzetten en uitvoeren van kwalitatieve onderzoeksmethodes. Het voordeel is dat je hiermee ook onderwerpen -zoals bij ons- die lastig in cijfers te vangen zijn, kunt onderzoeken.

Je helemaal gezond voelen: hoe werkt dat?

Mentale gezondheid en veerkracht zijn bepalend in hoe gezond je je voelt. Wat is jouw incasseringsvermogen (resilence) om mentale gezondheid te behouden of te herwinnen ook al zijn er ernstige moeilijkheden. De mate waarin iemand veerkracht vertoont wordt niet zozeer bepaald door de afwezigheid van negatieve factoren zoals angst, depressie, pessimisme etc, maar juist vooral door de aanwezigheid van positieve factoren. Lees hier meer over onderzoek naar Veerkracht.

Dinsdag 17 april is de Kick Off van dit onderzoeksprogramma in het Deventer ziekenhuis. Hierbij zijn de volgende partners van dit programma aanwezig:

– Mirre de Noo, chirurg oncoloog Deventer ziekenhuis
– Karin van Beurden, Lector Product Design, Saxion University of Applied Sciences
– Iman Hadzhivalcheva, Onderzoeker Lectoraat Industrial Design, Saxion University of Applied Sciences
– Esther van ‘t Riet, wetenschapscoördinator, Deventer ziekenhuis
– Florien Luijrink, verpleegkundig specialist in opleiding
– Frances Zitter, voorzitter stichting Frismakers (netwerkpartner onderzoek)
– Suzanne Kemps, directeur Proud Breast

Adviseur: Jenny Slatman, Project leader NWO-VICI Project “Mind the Body: Rethinking embodiment in healthcare”, Tilburg University

Andere berichten

BERGSTRAAT 45 - 7411 ES - DEVENTER

magnifiercross